ความปลอดภัยบนท้องถนนในเขตกรุงเทพมหานคร และตามหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีการจราจรที่หนาแน่นติดอันดับต้นๆ ของโลก จากการสำรวจของ เว็บไซต์ INRX พบว่า เป็นเมืองหลวงที่การจราจนหนาแน่นลำดับที่ 32 ของโลก โดยมีการสำรวจเมื่อปี 2022  ซึ่งทำให้ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง หากเรามีระบบการจราจรที่ดี จะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลงได้  ในบทความนี้ จะยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนใน และวิธีการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่สัญจรบนถนนในเขตเมืองต่างๆ กรณีศึกษา: ความปลอดภัยบนท้องถนนในหัวเมืองใหญ่ 1. ปัจจัยด้านข้อมูลพื้นฐานการจราจรของ กรุงเทพมหานคร • ตัวเลขที่น่าสนใจ: จำนวนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นเร็วมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยข้อมูลจาก กรมขนส่งทางบก 31 ม.ค.ปี 2567 พบว่า ข้อมูลการจดทะเบียน รถยนต์ รถจักรยานยนต์  รวมรถทุกประเภท ทั้งหมดในระบบ เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 12,015,487 คัน ซึ่งจำนวนรถที่มากขึ้นส่งผลโดยตรงทำให้การจราจรติดขัดและความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มมากขึ้น • สถิติอุบัติเหตุทางถนนในเมืองใหญ่: ตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมยานพาหนะ ทุกชนิด ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า…

read more